Diabetes tip 2 10 savjeta za Samoupravljanje

Diabetes tip 2 – 10 savjeta za Samoupravljanje

Ukoliko imate dijagnozu Dijabetes tip 2, vaš ljekar i ostali medicinski savjetnici će blisko sarađivati sa vama i olakšati vam da održavate nivo šećera u krvi pod kontrolom.

Pružiće vam informacije kako bi Vam pomogili da lakše upravljate svojim stanjem, provjeriće detaljno vaše zdravlje i davaće vam savjete vezano za ishranu i aktivnosti. Ipak, svakodnevna briga je samo Vaša obaveza. Slijedni deset savjeta o tome kako da lakše kontrolišete svoj dijabetes tip 2:

1. Birajte zdravu hranu

 

Možete izavrati šta, kad i kojim količinama jedete. Izrada plana zdrave ishrae je važan dio kontole dijabetesa.

2. Odluka o fizičkoj aktivnošću

 

Fizička aktivnost će vam pomoći da svoj holesterol održavate u granicama normale, regulisaće vaš krvni pritisak i nivo šećera.

3. Uzimajte svoje ljekove

 

Pridržavajte se savjeta i preporuka vašeg ljekara, redovno uzimajte prepisanu terapiju i suplemente, ukoliko ih vaš ljekar preporuči.

4. Provjera nivoa šećera

 

Najvažniji dio kontrole dijabetesa tip 2 je redovno, svakodnevno praćenje nivoa šećera u krvi. Zapisujte vrijednosti kako bi lakše pratili šta i kako utiče na nivo šećera u krvi.

5. Budite oprezni

 

Pratite simptome ili promjene u svom zdravlju. Redovna samo kontrola i blagovremna konsultacija sa doktorom najvažniji je oblik prevencije.

6. Razgovarajte sa vašim medicinskim timom

 

Ukoliko osjetite nemogućnost samo uprave ili imate poteškoća u pridržavanju preporučenih mjera i aktivnosti, razgovarajte sa svojim ljekarom i potražite stručnu pomoć.

7. Pitajte

Kada god imate sumnje ili niste sigurni da li je nešto dobro za vas i vaše zdravlje, posavjetujte se sa vašim ljekarom.

8. Razgovarajte sa drugima

 

Razgovarajte sa drugim ljudima koji imaju istu dijagnozu. Podrška je jako važna za vaše psihičko zdravlje, iskustva osoba koje su već promijenile način života usljed dijagnostifikovanog dijabetesa tip 2, njihove poteškoće i rješenja za prevazilaženj eistih mogu  vam olakšati i pomoći da i sami bolje prihvatite promjene koje vas oočekuju.

9. Testirajte se na bolesti bubrega

 

Dijagnoza dijabetes sa sobom nosi rizik od razvoja bolesti bubrega, s toga je potrebno preventivno djelovati i testirati se bar jednom godišnje.

10. Stalno učite

 

11. Informišite se

 

Čitajte o iskustvima drugih, o preporukama ljekara, napretku tehnologije i svemu onome što vam može olakšati kontrolu dijabetesa. Napredak medicine je svakodnevno vidljiv, na tržištu se stalno pojavljuju nova tehnološka rješenja, ljekovi i suplementi koji vam mogu pomoći ili vam olakšati novi način života.

12. Probajte CuraLin

 

CuraLin je 100% prirodan dodatak ishrani namjenjen ljudima koji hoće da održavaju normalan nivo šećera u krvi a da pri tom uživaju u svakodnevnim životnim aktivnostima.

Probajte odmah!

Započni zdraviji život danas

Povezani članci

Dijabetes tip 2 i alergije
Zdravlje

Dijabetes tip 2 i alergije

Iako alergije nemaju direktan uticaj na dijabetes, to jest na nivo šećera u krvi, neki ljekovi koji se koriste kao terapija za alergije mogu itekako uticati na nivo glukoze u krvi.