Terapija dijabetesa: Lijekovi za šećer i njihovo dejstvo

Lekovi u šaci starije žene

Savremena medicina je napredovala u liječenju šećerne bolesti i njenih posljedica, ali nijedan endokrinolog nije svemoćan niti je ijedna terapija čarobni štap koji poremećaj trajno i lako reguliše. Zbog toga se insistira na individualnom pristupu u liječenju svakog pacijenta. To otežava i odgovor na pitanje koji je najbolji lijek za šećernu bolest. Ljekari najčešće insistiraju […]

Terapija dijabetesa: Lijekovi za šećer i njihovo dejstvo Read More »