Lekovi u šaci starije žene

Terapija dijabetesa: Lijekovi za šećer i njihovo dejstvo

Savremena medicina je napredovala u liječenju šećerne bolesti i njenih posljedica, ali nijedan endokrinolog nije svemoćan niti je ijedna terapija čarobni štap koji poremećaj trajno i lako reguliše. Zbog toga se insistira na individualnom pristupu u liječenju svakog pacijenta. To otežava i odgovor na pitanje koji je najbolji lijek za šećernu bolest.

Ljekari najčešće insistiraju na kombinovanju određenog režima ishrane, stila života (posebno obima fizičke aktivnosti i radnog angažmana) i lijekova, odnosno u drastičnijim slučajevima – insulina. Ali tu i nastaju problemi, koji ne dovode do željenog rezultata – normalnog života i uživanja u svakodnevnim životnim aktivnostima. To objašnjava i stalnu potragu za novim lijekovima za šećernu bolest, ali i sve veću ulogu koju imaju suplementi za dijabetes.

Kada lijekovi za dijabetes prestanu da djeluju

Stručnjaci insistiraju na dijeti kao osnovi liječenja, obaveznoj fizičkoj aktivnosti i primjeni odgovarajućih medikamenata. Uopšteno govoreći, kod dijabetesa tipa 2 cilj ovih lijekova je stimulisanje beta ćelija u lučenju prirodnog insulina kao i omogućavanje njegove efikasnosti u razlaganju glukoze u krvi. Lijekovi za šećer općenito se nazivaju antidijabetici i klasificiraju se u više grupa:

• derivati bigvanida;

• derivati sulfonilureje;

• inhibitori alfa-glukozidaze;

• tiazolidindioni;

• ostali.

Lijekovi za dijabetes su efikasni u snižavanju šećera, ali nisu savršeni i ne djeluju uvijek dugoročno. Nije rijetkost kod pacijenata da medikament koji je duži vremenski period davao zadovoljavajući rezultat gotovo preko noći „izgubi snagu“, što se odražava na sveukupno stanje pacijenta. U terapiji šećerne bolesti događa se da lijekovi prestanu da djeluju, što je situacija koju izaziva mnoštvo faktora. Tu su povećanje tjelesne mase, promjene navika u ishrani, smanjenje aktivnosti, novopridružene bolesti…

Nuspojave koje mogu da otežaju liječenje

Takođe, primjena lijekova kojima se reguliše šećer nosi i spektar neželjenih dejstava, koja mogu da otežaju liječenje, a pacijenta demotivišu u borbi sa dijabetesom. Najčešće nuspojave koje se beleže vezane su za digestivni trakt i probavu. Na primjer, uzimanje derivata bigvanida, kao i njima sličnih lijekova, koji se propisuju pacijentima čiji pankreas luči insulin, ali koji nedovoljno efikasno stiže u mišiće, nerijetko prate i problemi sa varenjem, mučnina, povraćanje i promjene stolice. Takođe, i kod drugih medikamenata moguća je pojava nadutosti, gasova, bola u trbuhu, ali i gojaznosti, što otežava kontrolisanje nivoa šećera u krvi, a pojedini lijekovi su zabranjeni za trudnice.

Poseban društveni problem jeste neodgovorna primjena lijekova za šećer za mršavljenje, što je veoma opasna praksa koja može da izazove trajne i teške posljedice.

Milioni ljudi još tragaju za rješenjem

Da je liječenje dijabetesa, uprkos napretku medicine i ostvarenim dometima, još uvijek daleko od apsolutne efikasnosti svjedoči i podatak da 280 miliona pacijenata, što čini dvije trećine ukupne svjetske populacije suočene sa dijagnozom šećerne bolesti, nije postiglo željene rezultate u liječenju bolesti koja ih muči. Oni se svakodnevno susreću sa problemom neuravnotežene glukoze u organizmu, uprkos terapiji određenoj prema jasno postavljenom cilju liječenja.

To je i jedan od razloga zbog čega se čak 1,1 milijarda dolara svake godine troši na istraživanja dijabetesa i njegovih zagonetki, ali rješenje koje uspostavlja balans između neželjenih efekata i efikasnosti još nije otkriveno.

Veliku pomoć u liječenju dijabetesa, ipak, može da pruži priroda kao univerzalna apoteka, čiji pravilno odabrani i iskombinovani sastojci sadrže elemente koji mogu da pomognu u ublažavanju simptoma dijabetesa tipa 2.

Priroda nudi rješenje za dijabetes

Na toj bazi je kreiran i CuraLin, prirodni dodatak ishrani razvijen u Izraelu. CuraLin je 100% prirodan suplement namijenjen ljudima koji žele da održavaju normalan nivo šećera u krvi, a da uživaju u svakodnevnim životnim aktivnostima. Svaka CuraLin kapsula je proizvedena po principima ajurvede u kombinaciji sa savremenom tehnologijom.

Za razliku od lijekova za šećernu bolest, referentne nacionalne i međunarodne institucije dokazale su da CuraLin ne izaziva kontraindikacije niti njegovu primjenu prate neželjena dejstva. Ovaj suplement, uz to, odlikuje izuzetna efikasnost. Klinička studija, objavljena u Nacionalnoj lekarskoj biblioteci i lekarskoj komori u SAD-u, kao i uglednom britanskom medicinskom magazinu Diabetes/Metabolism Research and Reviews, pokazala je da su upotrebom CuraLin prirodnog suplementa tokom jednog mjeseca, osobe sa dijabetesom tipa 2 iskusile blagotvorni uticaj i značajno smanjenje hemoglobina.

Ova ozbiljna, i prema principima rada najstrožija klinička studija, urađena po tzv. dvostruko slijepom principu, pokazala je izrazita poboljšanja kod čak 72,2 odsto ispitanika koji su koristili CuraLin.

Započni zdraviji život danas

Povezani članci

Ishrana

Dijabetes tip 2 – Riba i plodovi mora

Zahtjevno je i teško napraviti sve izmjene u životnom stilu i navikama koje dijagnoza dijabetes tip 2 zahtijeva.
Ipak, nakon povećane fizičke aktivnosti, prilagođavanja i odabiru odgovarajuće terapije, posljednji korak nije toliko zahtjean. Uvrstite više ribe i morskih plodova u svoju ishranu i jednostavno poboljšajte svoje zdravlje.