Diabetes tip 2 i porodični život sa zdravim navikama

Kada dobijete dijagnozu dijabetes tip 2 ubrzo shvatite da se i vaša porodica mora prilagoditi novonastaloj situaciji i promjenama životnog stila.

Podrška porodice je najvažnija u procesu svakodnevne kontrole dijabetesa i izbjegavanja zdravstvenih problema vezanih za oboljenje.

Dijabetes može uticcati na porodični život na više načina. Kao prvo, ostali članovi porodice moraju biti svjesni da vaša dijagnoza povećava rizik za nastanak dijabetesa ili pred-dijabetesa i kod njih. Pred dijabetes je stanje kada je nivo šećera u krvi povišen u odnosu na referentnu vrijednost, ali ne u tolikoj mjeri da bi bio dijagnostifikovan dijabetes.

Porodica i porodične veze

Dobro je poznato da je dijabetes tip 2 nasljedan. Ukoliko vam je dijagnostifikovan, članovi vaše porodice-posebno oni najbliži kao što su braća, sestre i djeca- imaju povećan rizik i predispozicije za razvoj bolesti. Rizik koji vaša djeca imaju zavisi od toga u kojoj godini života ste dobili dijagnozu dijabetes tip 2. Ukoliko ste dijagnozu dobili prije 50. godine života, vaša djeca imaju šansu 1:7 ra razvoj dijabetesa tip 2, ukoliko ste dijagnozu dobili nakon navršenih 50 godina, šanse se smanjuju na 1:13.

Neka dosadašnja istraživanja pokazuju da se rizik povećava a čak 50% ukoliko oba roditelja imaju dijabetes tip 2.

Gestacijski dijabetes se javlja u trudnoći i obično nestaje nakon porođaja. Porodična istorija bolesti dijabetes tip 2 povećava šanse za razvoj gestacijskog dijabetesa, dok gestacijski dijabetes kod žena povećava šanse za razvoj dijabetesa tip 2 kasnije u životu.

Životni stil je važan

Ohrabrite vašu porodicu da promijeni svoje navike i životni stil. Prekomjerna težina, nedostatak fizičke aktivnosti povećavaju rizik za razvoj dijabetesa tip 2. Kako se nivo rizika može smanjiti,čak i  male promjene će djelovati preventivno.

Usvajanje zdravih navika kada je riječ o ishrani, smanjenje težine i redovna aktivnost mogu uticati na nivo šećera u krvi, i eventualno spriječiti ili bar usporiti nastanak dijabetesa tip 2.

Razgovor kao prevencija

Otvoreni razgovori na temu dijabetesa su jako važni, morate upoznati članove svoje porodice sa rizikom za razvoj stanja kao što su dijabetes, pred dijabetes i gestacijski dijabetes. Genetika se ne može promijeniti, ali svijest o riziku može. Ukoliko na vrijeme razumiju rizike, članovi vaše porodice mogu usvojiti zdrave navike-ishrana, fizička aktivnost i sl kojima će uticati na smanjenje rizika za nastanak nekog od pomenutih stanja.

Započni zdraviji život danas

Povezani članci