Da li postoji veza između BPA i dijabetesa tip 2?

Novije studije pokazuju da je odgovor na naše pitanje: DA.

Kada ljudi razmišljaju o uzrocima nastanka dijabetesa tip 2 najčešće ga dovode u vezu sa faktorima kao što su genetska predispozicija, ishrana ili nedovoljno fizičke aktivnosti. Malo je onih koji će preispitati uticaj okoline, međutim novije studije pokazuju da postoji veza između pisefenosa A (BPA) hemikalije koja je veoma zaastupljena u plastičnim pakovanjima, aluminijskim kontenjerima za hranu, limenkama i bocama. Kada studije dokažu da nešto može biti uzrok, treba pretpostaviti da može pogoršati i već postojeće stanje.

BPA je dio većeg spektra industrijskih hemikalija nazvanih parfluroaklalne supstance ili PFAS. Prema Centru za kontrolu bolesti, PFAS su prisutne u velikom broju proizvoda koje svakodnevno kupujemo ili koristimo.

PFAS se nazivaju i ,,vječnim hemikalijama“ zato što se u prirodi nikada ne razlažu. Koristeći proizvode koje ih sadrže tokom godina naša tijela se pune tim hemikalijama. Studije pokazuju da je BPA prisutan kod više od 90% Amerikanaca.

Da li su BPA i PFAS stvarno loše za nas? Da li mogu postaći nastanak dijabetesa? Studije ukazuju da je moguće.

Godinama, serije studija dokazale su vezu između visokog nivoa BPA i neplodnosti, dijabetesa, prekomjerne tjelesne težine, bolesti srca i visokog pritiska.

Studije sprovedene 2021. godine pokazale su da su ljudi sa prisustvom BPA-a u organizmu skloniji 1.68 puta nastanku dijabetesa od onih koji nemaju BPA ili imaju nizak nivo BPA-a u organizmu. Takođe, ova studija je dokazala da su žene sa navedenim faktorom sklonije razvoju dijabetesa tip 2 od muškaraca.

Razlika između polova ukazuje na hormonalni faktor, PFAS se najčešće nazivaju i ,,razlagači endokrina“ jer utiču na funkcije hormona. Prema nekim stručnim mišljenjima BPA utiču na produkciju i funkcionisanje hormona, uključujući i insulin. Takav uticaj može voditi insulinskoj rezistenciji. I povećati rizik za nastanak dijabetesa tip 2.

Preporuke i savjeti

 
 • Izbjegavajte providna plastična pakovanja, ona obično imaju visok sadržaj BPA. Ova pakovanja označena su kodom ,,7“ u malom trouglu na dnu pakovanja.
 •  
 • Birajte pakovanja na kojima je naznačeno da nemaju BPA u svom sastavu.
 •  
 • Većina aluminijskih pakovanja i konzerve imaju u svom sastavu BPA, jer se on korisisti za sprečavanje brzog kvarenja hrane kao i za sprečavanje korozije pakovanja.
 •  
 • Ne zagrijevajte hranu u pakovanjima kao što su plastični i aluminijski plehovi za jednokratnu upotrebu tzv ,,ready-to-eat“ pakovanja ili instant obroci.
 • Birajte porcelansko posuđe ili staklene posude, posebno za tečnu hranu i jela koja se konzumiraju vruća.

Važno je znati

 
 • BPA je našao svoje mjesto i primjenu širokog spektra. Neće nestati, kosisti se od pakovanja, kao gradivni materijal za mnoga medicinska pomagala i instrumente, za proizvodnju kablova, kompjutera itd. Iako ne možemo očekivati da nestane, možemo ograničiti svoju izloženost BPA-u prateći gore navedene savjete i preporuke.
 • BPA je samo jedna od desetine hemikalija koja se povezuje sa dijabetesom, zato je veoma važno informisati se i primjenjivati naučeno znanje.
 • Zdraviji životni stil, prirodna rješenja i fizička aktivnost su najbolja preventiva i najbolji saveznik u suživotu sa dijagnozom dijabetes tip 2.

Započni zdraviji život danas

Povezani članci

Diabetes tip 2 10 savjeta za Samoupravljanje
Zanimljivosti

Diabetes tip 2 – 10 savjeta za Samoupravljanje

Ukoliko imate dijagnozu Dijabetes tip 2, vaš ljekar i ostali medicinski savjetnici će blisko sarađivati sa vama i olakšati vam da održavate nivo šećera u krvi pod kontrolom.

Dijabetes tip 2 i alergije
Zdravlje

Dijabetes tip 2 i alergije

Iako alergije nemaju direktan uticaj na dijabetes, to jest na nivo šećera u krvi, neki ljekovi koji se koriste kao terapija za alergije mogu itekako uticati na nivo glukoze u krvi.