DIJABETES TIP 2 I TRUDNOĆA

Kada govorimo o dijabetesu i trudnoći, prvo što treba napomenuti jeste da postoje 2 tipa dijabetesa koja je važno razlikovati:
  • pregestacijski dijabetes koji je postojao i prije trudnoće.
  • gestacijski dijabetes koji može nastati u bilo kom periodu trudnoće, najčešće „nestaje“ nekoliko nedelja nakon porođaja.
Ukoliko već imate dijagnozu dijabetes tip 1 ili 2 najprije se obratite svom doktoru kako bi prije planirane trudnoće regulisali nivo šećera u krvi ili, ukoliko postoje, pozabaviti se komplikacijama izazvanim dijabetesom.
Trudnoća svakako izaziva promjene u nivou šećera u krvi pa je iznimno važno pripremiti organizam na predstojeće promjene-početak trudnoće i sve promjene koje ona donosi. Tokom trudnoće potrebno je redovno pratiti nivo glukoze, ići na redovne preglede i kontrole, prilagoditi ishranu i terapiju toku trudnoće. Vaš ginekolog će vam detaljno objasniti, na osnovu vašeg stanja i razvoja trudnoće, kako da pravilno prilagodite fizičku aktivnost. Ukoliko tokom redovnih pregleda dobijete dijagnozu gestacijski šećer, proći ćete kroz proces pregleda i procjene vašeg stanja. U nekim slučajevima trudnoća bude okarakterisana kao rizična, pa je pacijent upućen na bolničko zadržavanje. Ako je došlo samo do poramećaja OGTT-a terapija se svodi na dijabetičnu dijetu-prilagođenu ishranu. Detaljne informacije o ishrani možete dobiti u savjetovalištima za trudnice. Neovisno o ozbiljnosti stanja, gestacijski dijabetes podrazumijeva intezivne kontrole i povremeno posmatranje.

Komplikacije gestacijskog dijabetesa su:

  • makrozomija-krupna beba, što može dovesti do traumatičnog i udužeg porođaja
  • preeklampsija
  • prijevremeni porođaj.
Preporuke: fizička aktivnost i manja tjelesna masa smanjuju rizike za razvoj gestacijskog dijabetesa.
Okrenite se prirodnim i zdravim rješenjima iregulišite nivo svog šećera u krvi upotrebom suplemenata kao što je CuraLin.

Započni zdraviji život danas

Povezani članci

Ishrana

Dijabetes tip 2 – Riba i plodovi mora

Zahtjevno je i teško napraviti sve izmjene u životnom stilu i navikama koje dijagnoza dijabetes tip 2 zahtijeva.
Ipak, nakon povećane fizičke aktivnosti, prilagođavanja i odabiru odgovarajuće terapije, posljednji korak nije toliko zahtjean. Uvrstite više ribe i morskih plodova u svoju ishranu i jednostavno poboljšajte svoje zdravlje.