Blog

Tip 2 dijabetes je progrsivno stanje, u kom tijelo ili prestaje proizvoditi dovoljnu količnu insulina ilii nije sposobno da upotrijebi insulin koji proizvede kako bi regulisalo nivo šećera u krvi. Ukoliko se blagovremeno ne otkrije, ili ne tretira, ona insulinska irezistencjaj rezultira hiperglikemijom- prisustvom opasno visokog nivoa glukoze u krvi.
Ishrana

Šećer: činjenice i fikcija

Mnogo pogrešnih informacija okružuju dijabetes, posebno kada je riječ o šećeru. Tokom mnogo godina, ljudi sa dijabetesom dobijali su instrukcije da izbjegavaju šećer kako bi pravilno kontrolisali nivo glukoze u krvi. Međutim, kontola nivoa glukoze je mnogo kompleksnija.

Zanimljivosti

Da li postoji veza između BPA i dijabetesa tip 2?

Kada ljudi razmišljaju o uzrocima nastanka dijabetesa tip 2 najčešće ga dovode u vezu sa faktorima kao što su genetska predispozicija, ishrana ili nedovoljno fizičke aktivnosti. Malo je onih koji će preispitati uticaj okoline, međutim novije studije pokazuju da postoji veza između pisefenosa A (BPA) hemikalije koja je veoma zaastupljena u plastičnim pakovanjima, aluminijskim kontenjerima za hranu, limenkama i bocama.

Recepti

Zdrava poslastica

Želite uživati u praznicima,a istovremeno probati nešto novo?

Predstavljamo vam recept koji će probuditi sva vaša čula, a istovremeno nahraniti vaše tijelo zdravim i poželjnim namjernicama.

Zanimljivosti

Kako da preduprijedite razvoj diabetesa tip 2

Ukoliko Vam je doktor rekao da imate pred-dijabetes, ili granični dijabetes, sigurno ste se zapitali šta to tačno znači?
Vjerujem da se osjećate istovremeno uplašeno i beznadežno.
Ne očajavajte! Postoji bar 5 dokazano efikasnih načina da spriječite razvoj dijabetesa tip 2.

Zanimljivosti

Diabetes tip 2 i porodični život sa zdravim navikama

Kada dobijete dijagnozu dijabetes tip 2 ubrzo shvatite da se i vaša porodica mora prilagoditi novonastaloj situaciji i promjenama životnog stila.
Podrška porodice je najvažnija u procesu svakodnevne kontrole dijabetesa i izbjegavanja zdravstvenih problema vezanih za oboljenje.

Zanimljivosti

Da li dijabetes tip 2 može „preći“ u dijabetes tip 1?

Ukoliko ste dobili dijagnozu dijabetes tip 2, vjerovatno ćete se nakon nekog vremena zapitati šta ako i da li može tip 2 dijabetesa preći u tip 1?
Razumljivo je da razmišljate na ovaj način, posebno ukoliko ste na insulinskoj terapiji.